Komitet Dialogu Społecznego partnerem II ogólnopolskiej konferencji naukowej

Komitet Dialogu Społecznego partnerem II ogólnopolskiej konferencji naukowej

Komitet Dialogu Społecznego partnerem II ogólnopolskiej konferencji naukowej

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 12-13 października br. w Warszawie odbędzie się II Konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PSR PTP) „Obiektywna rzeczywistość subiektywna”, której partnerem został Komitet Dialogu Społecznego. Współorganizatorem wydarzenia jest Akademia Pedagogiki Specjalnej, a patronem merytorycznym – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Konferencja skierowana jest zarówno do osób, które na co dzień pomagają innym ludziom (pracujących w ochronie zdrowia, oświacie, pomocy społecznej, obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwie czy zarządzaniu ludźmi), jak i do wszystkich, którzy interesują się psychologicznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami rozwoju człowieka, jego tożsamości, możliwości zmiany.

Zakres tematyczny konferencji został podzielony na następujące obszary:

  1. normatywność w terapii i jej wpływ na strategię pomocy psychologicznej;
  2. użyteczność diagnozy psychologicznej w pomocy terapeutycznej;
  3. semantyka w pracy psychologicznej;
  4. rola eksperta w pracy psychologicznej.

Ideą przyświecającą konferencji jest zaprezentowanie koncepcji stosowania różnych punktów widzenia, dotyczących opisu rzeczywistości, w pracy z drugim człowiekiem. Zadaniem terapeuty lub osoby pomagającej w tym ponowoczesnym podejściu jest nie tyle docieranie do obiektywnej prawdy, ile sztuka prowadzenia dialogu. Różnice bowiem nie stanowią problemu, lecz wzbogacają i stają się możliwościami, poszerzając opis rzeczywistości. To, co do nas dociera, może być opisane na wiele sposobów. Bazując na założeniach merytorycznych Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, można odwołać się do słów Paula Watzlawicka, który powiedział, że „przekonanie o tym, że własna wizja rzeczywistości jest jedyną rzeczywistością, jest najniebezpieczniejszym ze wszystkich urojeń„. Uważne wsłuchiwanie się w język znaczeń i potrzeb drugiego człowieka stwarza warunki do zaistnienia prawdziwego dialogu.

Organizatorom wydarzenia zależy, aby konferencja stała się przyczynkiem do wzbogacenia indywidualnej perspektywy, własnego rozumienia świata, żeby była możliwością wymiany myśli i dialogu pomiędzy różnymi opisami rzeczywistości i różnymi punktami widzenia.

Program konferencji oraz zgłoszenia na stronie: https://sites.google.com/view/konferencjapsr

Uczestnicy prac Sekcji PSR PTP, Tomasz Majewski i Agnieszka Turska-Majewska zaangażowani są również w inicjatywę „Dialog w praktyce” organizowaną przez Komitet Dialogu Społecznego.Serdecznie zapraszamy!