Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu „Rozmowy na 100-lecie”

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu „Rozmowy na 100-lecie”

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu „Rozmowy na 100-lecie”

Druga debata Komitetu Dialogu Społecznego, organizowana z okazji obchodów 100 lat Niepodległości Polski, poświęcona będzie wyzwaniom współczesności. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać na temat aktualnego stanu społeczeństwa w Polsce.

Nasza pierwsza debata poświęcona była głównym nurtom ideowo-politycznym oraz ich wpływowi na postawy obywatelskie Polaków. Zaproszeni historycy skupili się przede wszystkim na pozytywnych impulsach, które dla państwa i jego obywateli płynęły z działalności poszczególnych ruchów. Podkreślali też te elementy tradycji, które są warte kontynuowania: polityczny realizm i krytyczny patriotyzm, idee samorządności, wzory postaw propaństwowych, czy stosunek do przyrody i ekologii.

Tym razem, przy udziale przedstawicieli różnych kręgów ideowych, zastanowimy się nad diagnozą społeczną dla współczesnej Polski formułowaną przez wybrane ośrodki myśli. Będziemy mieć okazję do zapoznania się z podejściem liberalnym, konserwatywnym, lewicowym i chrześcijańsko-personalistycznym. Czy dojdziemy do podobnych wniosków? Czy może zdania na temat obrazu naszego społeczeństwa będą mocno podzielone?

Szczególną uwagę podczas debaty think tanków poświęcimy omówieniu dwóch kontekstów diagnozy: społecznego i obywatelskiego. Wymiar społeczny to głównie zagadnienia związane ze zmianami demograficznymi, rozwarstwieniem i strukturą społeczną. Jak wynika z prognoz demograficznych GUS-u, już za 35 lat liczba mieszkańców Polski zmniejszy się o 4,5 mln, przy czym połowa z nas będzie miała ponad 50 lat. Nasze społeczeństwo będzie nie tylko mniej liczne, ale też znacznie starsze niż obecnie, co spowoduje bardzo poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

Na wymiar obywatelski składa się przede wszystkim poziom zaangażowania Polaków w życie społeczne, zagadnienie solidarności oraz cały obszar wpływu technologii informacyjnych na więzi społeczne i prowadzenie dialogu. W Polsce średnia frekwencja w wyborach parlamentarnych wynosi około 46 proc. Według danych CBOS z 2015 r. na tydzień przed terminem głosowania chęć udziału w wyborach do Sejmu i Senatu zadeklarowało aż 68 proc. uprawnionych do głosowania. Tymczasem, jak podała PKW, frekwencja wyborcza wyniosła zaledwie 50,92 proc. Najczęściej deklarowaną przyczyną absencji wyborczej jest brak zaufania do polityków, co w naszym przekonaniu jest chyba najważniejszym powodem kryzysu aktywności obywatelskiej. Jak sprawić, żeby wyborcy pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, którzy najczęściej przyznają się do nieuczestniczenia w wyborach, nie byli obojętni wobec tego, kto będzie nimi rządził? Jak zwiększyć ich świadomość społeczną i zainteresowanie polityką?

Wspólnie z zaproszonymi do dyskusji think tankami zastanowimy się nad wieloma aspektami funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i wyzwaniami, jakie stoją przed nami dzisiaj. Udział w debacie potwierdzili już przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Klubu Jagiellońskiego, Nowego Obywatela i Laboratorium „Więzi”.

Naszymi prelegentami będą:

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główny koordynator ds. strategicznych postępowań sądowych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”

Remigiusz Okraska, redaktor naczelny kwartalnika „Nowy Obywatel”

Tomasz Sawczuk, członek redakcji „Kultury Liberalnej”, doktorant w Instytucie Filozofii UW, autor książki „Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP”

Piotr Trudnowski, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny portalu klubjagiellonski.pl

Dyskusję poprowadzi Magdalena Bigaj, ekspertka Komitetu Dialogu Społecznego.

Debata „Rozmowy na 100-lecie. Społeczne wyzwania współczesnej Polski” odbędzie się 17 października 2018 o godz. 10.30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Liczba miejsc ograniczona. Udział wymaga potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: dialogkig@kig.pl

Koordynatorzy wydarzenia: Anna Tarnawska, Bartosz Niemczynowicz.

 

Zapraszamy!

Zespół Komitetu Dialogu Społecznego