Wywiad z Przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego: Maciej Witucki o znaczeniu dialogu dla rozwoju gospodarczego kraju

Wywiad z Przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego: Maciej Witucki o znaczeniu dialogu dla rozwoju gospodarczego kraju

Wywiad z Przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego: Maciej Witucki o znaczeniu dialogu dla rozwoju gospodarczego kraju

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego udzielił wywiadu na temat znaczącej roli dialogu społecznego w rozwoju kraju oraz o zadaniach, jakie powołany Komitet zamierza realizować. Zdaniem Macieja Wituckiego dzisiejsze wyzwania biznesowe są zbyt złożone a oczekiwania pracowników zbyt wysublimowane, żeby nie uwzględniać dialogu społecznego. Mówiąc o roli Komitetu Dialogu Społecznego podkreślił jak ważne jest oddziaływanie, jakie firmy mają na swoje otoczenia, a formuła dialogu społecznego nie może nie uwzględniać wyzwań związanych z odpowiedzialnością biznesu wobec społeczeństwa, ubóstwa, ochrony środowiska, niwelowania konfliktów i społecznych podziałów. Wywiad ukazał się w serwisach wGospodarce.pl i gb.pl.

 

Pełen wywiad można znaleźć tutaj