Seminarium: Przedsiębiorstwo prywatne a dialog społeczny – w poszukiwaniu spójności

Seminarium: Przedsiębiorstwo prywatne a dialog społeczny – w poszukiwaniu spójności

Seminarium: Przedsiębiorstwo prywatne a dialog społeczny – w poszukiwaniu spójności

Za nami kolejne seminarium Komitetu Dialogu Społecznego. Tym razem zastanawialiśmy się nad obecnością dialogu społecznego w obszarze przedsiębiorstw prywatnych. Część wykładową poprowadził Profesor Arkadiusz Sobczyk, wybitny specjalista prawa pracy oraz badacz dialogu społecznego.

Profesor Sobczyk wprowadził słuchaczy w temat omawiając obszar prawa pracy oraz podając konkretne przykłady interakcji przepisów prawa pracy z zasadami dialogu społecznego. Autor przedstawił koncepcję postrzegania osób związanych z placówką zatrudnienia jako działających w formule wspólnoty (z racji istniejących zależności). W przedsiębiorstwach prywatnych tworzy się społeczność lokalna (wspólnota), która prowadzi dialog. Pracodawca (podobnie jak związek zawodowy) jest partnerem społecznym. Pomiędzy nim, a pracownikami tworzy się społeczeństwo i dialog społeczny (np. na wzór gminy).

Dodatkowo pracodawca dokłada się do celów społecznych państwa (utrzymane rodziny, osób, zapewnienie opieki zdrowotnej itp.) i co za tym idzie wykonuje akty publiczne. Przy wypełnianiu prawa pracy, pracodawca staje się więc podmiotem administrującym, publicznym. Działa jak władza – musi być sprawiedliwy, ale nie może dyskryminować.

_mg_6583

Jak w każdej wspólnocie, występują rozbieżności w sferze interesów indywidualnych, jednak ponad rozbieżnościami występuje cel wspólny, jakim jest funkcjonowanie zakładu pracy (najczęściej poprzez sukces gospodarczy) oraz istnienie bezpiecznych miejsc pracy. Członkowie wspólnoty współzarządzają zakładem pracy, chociaż w różnym stopniu, zwłaszcza że wspólnotowość nie stoi w sprzeczności z własnością prywatną. Wspólnotowość można wywodzić z wielu przepisów prawa, brakuje jednak regulacji, która wskazywałaby na to wprost. Zdaniem autora, nie da się wyjaśnić racjonalności i aksjologii szeregu regulacji ustawowych w inny sposób jak w ten, że ustawodawca wprowadził do systemu prawa konstrukcję wspólnoty zakładu pracy jako formy realizacji konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej na poziomie przedsiębiorstw.

_mg_6576

Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat obecności dialogu społecznego w przedsiębiorstwach prywatnych. Podczas debaty podkreślano, że nie potrzeba wielkiej rewolucji w prawie ale jedynie reinterpretacji przepisów. Tak, aby relacje w przedsiębiorstwach były postrzegane również w kategorii usługi społecznej.

_mg_6679

 

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – Partner zarządzający Sobczyk i Współpracownicy, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca i egzaminator na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, były sędzia orzekający.

Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej. Uczestnik szeregu bardzo rozległych i doniosłych projektów związanych z negocjowaniem pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, przejmowaniem zakładów pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu, zatrudnienia tymczasowego itp. dotyczących kilkutysięcznych grup pracowniczych.

W codziennej obsłudze bezpośrednio wspiera w procesie decyzyjnym zarządy oraz dyrektorów personalnych spółek, w tym międzynarodowych.

Autor ponad 100 publikacji na temat prawa pracy, w tym monografii i komentarzy do czasu pracy, telepracy, rad pracowników, zatrudnienia tymczasowego a także komentator fachowej prasy codziennej oraz autor opinii, w tym sejmowych.

Redaktor naukowy  Komentarza do kodeksu pracy (2014).