„To idzie młodość?” – o sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce – zaproszenie na seminarium online 22 marca 2023

„To idzie młodość?” – o sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce – zaproszenie na seminarium online 22 marca 2023

„To idzie młodość?” – o sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce – zaproszenie na seminarium online 22 marca 2023

Z badań UNICEF dowiadujemy się, że 25 proc. dzieci w Polsce doznaje w szkole przemocy słownej, najczęściej ze strony rówieśników. Tylko połowa nauczycieli przyznaje, że szkoła jest w stanie zauważać łamanie praw dziecka. Ponad 30 proc. z nich jest przekonana, że prawa dziecka łamane są przez rodziców.

Wnioski z licznych diagnoz społecznych dotyczących statusu dzieci w rodzinie i innych instytucjach pokazują, że: 41 proc. dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, 57 proc. ze strony rówieśników, 7 proc. nie ma wokół siebie żadnej zaufanej osoby, 20 proc. posiada obciążające doświadczenia seksualne, 7 proc. zostało seksualnie wykorzystanych (szeroka kategoria znaczeniowa obejmująca także obnażanie się, relacje z użyciem technologii itp.), 6 proc. dzieci doświadczyło fizycznego zaniedbania, aż 15 proc. mieszka z rodzicami nadużywającymi alkoholu, 16 proc. się okalecza, a 7 proc. próbowało popełnić samobójstwo (dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę).

Jako Komitet Dialogu Społecznego KIG przyjęliśmy zaproszenie do bycia partnerem zimowego numeru kwartalnika „Nowy Obywatel” w całości poświęconego sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób w kryzysie zdrowia psychicznego, z niepełnosprawnościami, początkujących pracowników, nieletnich wykluczonych ekonomicznie czy przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. W magazynie poruszone zostały także kwestie przemocy wobec dzieci czy konieczności zapewnienia ochrony przed niebezpieczeństwami czyhającymi na młodych w sieci.

W numerze „To idzie młodość?” znaleźć można artykuły i wywiady z osobami związanymi z KDS KIG oraz postaciami powszechnie znanymi i cenionymi zarówno w środowisku naukowym jak i w działalności zawodowej. Można w nim także przeczytać artykuły i komentarze ekspertek i ekspertów naszego Komitetu, m.in. wywiad z Magdaleną Bigaj o zagrożeniach w sieci, artykuł dr. Konrada Ciesiołkiewicza o podmiotowości i prawach dziecka w Polsce oraz analizę Łukasza Komudy, który wspólnie z Kamilem Fejferem przygotował artykuł na temat pracy nieletnich.

Społeczny status dziecka, zapobieganie przemocy, przyszłość polskiej edukacji to tematy, które od dłuższego czasu są podejmowane przez Komitet Dialogu Społecznego KIG. Są one dla nas szczególnie ważne teraz, gdy nastroje społeczne kształtowane są przez instytucje, które w ostatnich latach uległy degradacji i znajdują się w głębokim kryzysie.

Dlatego też, wspólnie z Laboratorium WIĘZI, postanowiliśmy zorganizować seminarium online pt. „To idzie młodość?” – o sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce. Partnerem debaty jest magazyn „Nowy Obywatel”, który podejmując się tak wieloaspektowego przeglądu kondycji dzieci i młodzieży w Polsce, dał nam tym samym mocny impuls do zorganizowania dyskusji na ten temat.

Zapraszamy na seminarium online, które odbędzie się 22 marca (w środę) w godz. 15.00-16.30.

W spotkaniu udział wezmą:

dr Konrad Ciesiołkiewicz – przewodniczący KDS KIG – wprowadzenie do dyskusji

dr Monika Sajkowska – socjolożka, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Magdalena Bigaj -założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa

prof. Marek Konopczyński – pedagog resocjalizacyjny, kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Zakładu Twórczej Resocjalizacji Uniwersytetu w Białymstoku

Łukasz Komuda – ekonomista, od lat związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Remigiusz Okraska -redaktor naczelny magazynu „Nowy Obywatel”

Spotkanie online poprowadzi Katarzyna Jabłońska, redaktorka kwartalnika „Więź”.

Transmisja na żywo dostępna będzie na Facebooku „Więzi” oraz KDS KIG.

Do zobaczenia 22 marca!