Relacja z debaty „Między feudalizmem a personalizmem – o praktyce zarządzania w Polsce”

Relacja z debaty „Między feudalizmem a personalizmem – o praktyce zarządzania w Polsce”

Relacja z debaty „Między feudalizmem a personalizmem – o praktyce zarządzania w Polsce”

 

18 kwietnia, w siedzibie Polska Press odbył się okrągły stół poświęcony kulturze zarządzania w Polsce, a także negatywnym zjawiskom w relacjach pracowniczych i szansom na zwiększenie podmiotowości pracowników.

 Spotkanie prowadzili Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG oraz Paweł Siennicki, redaktor naczelny Polska Times. Na wstępie Konrad Ciesiołkiewicz przedstawił plan prac Komitetu w zakresie relacji pracowniczych i stosunków pracy oraz wnioski płynące z dotychczasowych debat i analiz.

Na początku Anna Perlik-Piątkowska zaprezentowała raport poświęcony medialnemu obrazowi relacji pracowniczych w Polsce. W 79 proc. publikacji relacje te zostały ocenione jako złe lub bardzo złe. Następnie głos zabierali uczestnicy okrągłego stołu.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, opowiedział o zmianach w organizacji pacy jakie zaszły w NIK w ostatnich latach. Stwierdził również, że polscy pracownicy nie dostrzegają radykalnych zmian na rynku pracy, które sprawiły, że stał się on rynkiem pracownika.

Katarzyna Jakimowicz, dyrektor generalna Biura RPO, zwróciła uwagę na specyficzną sytuację administracji publicznej, która jako pracodawca nie może konkurować finansowo z innymi podmiotami. Może natomiast tworzyć przyjazne dla pracowników środowisko pracy, a tym samym kształtować pozytywne wzorce zatrudnienia.

Łukasz Komuda, szef serwisu Rynekpracy.org, przytoczył dane Państwowej Inspekcji Pracy, z których wynika, że duża część pracodawców narusza prawa pracownicze. Wskazał również na instytucjonalne i kulturowe sposoby wzmacniania podmiotowości pracowników.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka, poseł na Sejm RP oraz wieloletnia przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, odniosła się do feudalnego modelu zarządzania. Stwierdziła, że jego przezwyciężenie będzie najtrudniejsze w miejscowościach o niewielkim rynku pracy. Wyraziła również obawę, że feudalne zarządzanie dotknie w następnej kolejności pracowników z zagranicy.

Artur Nowak-Gocławski, prezes Spółdzielni ANG, zauważył, że w Polsce wciąż panuje przekonanie, że jesteśmy krajem na dorobku – musimy się dorobić, zanim zaczniemy działać odpowiedzialnie. W jego przekonaniu biznes nie powinien wyłącznie dążyć do maksymalizacji zysku, ale powinien kierować się etosem służby.

Drugą część dyskusji rozpoczął Zbigniew Derdziuk, który ocenił, że można kierować się empatią w biznesie i osiągać dobre wyniki finansowe. Bartosz Bartosik zauważył, że na satysfakcję pracowników mają duży wpływ czynniki pozamaterialne, relacje humanistyczne w miejscu pracy. Jacek Cichocki wskazał na szkołę jako miejsce odtwarzania się relacji feudalnych. Tomasz Bratek przekonywał, że zmniejsza się zapotrzebowanie na zdyscyplinowanych pracowników, a zwiększa na pracowników-partnerów. Również Witold Drożdż podkreślał, że największe korporacje dostrzegają konieczność partnerskiego traktowania pracowników.

Na zakończenie Paweł Siennicki wyraził nadzieję, że podmiotowe traktowanie pracowników upowszechni się, jeśli tylko wszyscy będziemy konsekwentnie propagować humanistyczny model relacji w pracy.

Raport „Miedzy feudalizmem a personalizmem. Medialny obraz relacji pracowniczych w Polsce” (Warszawa, marzec 2019)

Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na naszym kanale YouTube

Relacje medialne z debaty można obejrzeć w serwisie informacyjnym Newseria:

https://biznes.newseria.pl/news/prezes-nik-brak-dialogu-i,p1677683588

https://biznes.newseria.pl/news/polscy-pracownicy,p631877700

Artykuł na portalu „Więź” – Między feudalizmem a personalizmem: jaka praca w Polsce?

Wkrótce opublikujemy konkluzje z debaty w formie white paper.

 

Fotogaleria z wydarzenia: