Propozycja nowego modelu edukacji dla bezpieczeństwa i pokoju

Propozycja nowego modelu edukacji dla bezpieczeństwa i pokoju

Propozycja nowego modelu edukacji dla bezpieczeństwa i pokoju

Dotychczasowa debata wokół edukacji dla bezpieczeństwa ogranicza się jedynie do szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego. Jej istotę i zakres uważamy za daleko niewystarczający, szczególnie w dwóch aspektach:

Po pierwsze, edukacja dla bezpieczeństwa dotyczyć musi wszystkich grup wiekowych. Jeśli ma przynieść spodziewany efekt, powinna stać się integralną częścią edukacji trwającej przez całe życie (lifelong education) realizowanej przez wiele instytucji rządu i samorządu oraz sektora gospodarczego i pozarządowego.

Po drugie, jej istota i zakres powinny stanowić właściwe połączenie wiedzy gromadzonej przez ostatnie dziesięciolecia przez wyspecjalizowane w tej kwestii organizacje (w tym UNESCO i UNICEF) oraz doświadczeń praktyków działających na całym świecie. W konsekwencji dyskutowane rozwiązania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa powinny zostać poszerzone o tzw. edukację dla pokoju.

Materiał został opracowany przez zespół Komitetu Dialogu Społecznego KIG w składzie: Bartosz Bartosik, Magdalena Bigaj, Tomasz Bratek, dr Anna Buchner, dr Konrad Ciesiołkiewicz (przewodniczący), Zbigniew Derdziuk, Łukasz Komuda, Mateusz Komorowski, Krzysztof Kuboń, Karol Reczkin, Anna Tarnawska (sekretarz), Małgorzata Żochowska.

Zachęcamy do lektury publikacji: