Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

KDS KIG włączył się do inicjatywy „Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – szanse i zagrożenia” podjętej przez Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) oraz Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej (KIGC). Uczestniczą w niej nasi przedstawiciele – Magda Bigaj oraz Konrad Ciesiołkiewicz. 

Celem inicjatywy jest rozpoczęcie dyskusji publicznej na temat zmian jakie niesie za sobą czwarta rewolucja przemysłowa, szczególnie w obszarze rynku pracy. Przemiany zachodzące pod wpływem cyfryzacji, jakie już obserwujemy, bezpośrednio wpływają na każdy aspekt ludzkiego życia powiązany ze stosunkami pracy: rozwój społeczno-ekonomiczny i poziom nierówności społecznych, formy i istotę zatrudnienia, funkcję pracy, model biznesowy przedsiębiorstw, rolę instytucji państwa, samorządu, związków zawodowych oraz sektora organizacji i środowisk pozarządowych. Wszystkie one – w odniesieniu do relacji z rynkiem pracy i modelami zarządzania – ulegają redefinicji.

Inicjatywa CA MISO oraz KIGC ma na celu zwrócenie uwagi publicznej na szanse i zagrożenia, które czekają Polskę w najbliższych latach w związku z wpływem nowych technologii na przemiany społeczne i instytucjonalne. Szczególnie w wymiarze pracy widzimy potrzebę szerokiego dialogu, wychodzącego poza dyskurs czysto ekonomiczny i angażującego nie tylko formalne strony: państwową, związkową i pracodawców” – mówi Karol Reczkin, koordynator prac Centrum Analiz MISO

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją zawierająca wypowiedzi zaproszonych ekspertów oraz rekomendacje jak przygotować się na zmiany wywołanej cyfryzacją. Publikacja dostępna jest tutaj.  Odsyłamy także do nagrania wideo, w którym eksperci mówią o założeniach inicjatywy z perspektywy instytucji, które reprezentują. Film dostępny jest na naszym kanale YouTube.

Komentarze ekspertów KDS KIG związanych z inicjatywą:

Magdalena Bigaj

„Szkoły i uczelnie wyższe powinny nauczać kompetencji przyszłości tzn. umiejętności współpracy, dialogu, komunikacji z innymi, elastyczności na zmianę, bo właśnie zadbanie w ten sposób o stabilność emocjonalną nas i przyszłych pokoleń jest niezwykle ważne żeby zmniejszyć koszty społeczne najszybszego w historii ludzkości rozwoju jaki dzisiaj możemy obserwować”.

Konrad Ciesiołkiewicz
przewodniczący KDS KIG

„Źle zaprojektowana tzw. czwarta rewolucja przemysłowa niesie za sobą całą masę zagrożeń, m.in. związanych z lawinowo rosnącymi wskaźnikami stresu zawodowego, wypalania, rwania więzi społecznych i odchodzenia w jakimś sensie od poczucia wspólnoty w miejscu pracy, ale także z wieloma innymi dysfunkcjami. Dlatego postulujemy żeby na poważnie wziąć pod uwagę analizy płynące z organizacji międzynarodowych i zbudować w Polsce politykę zarządzania psychospołecznymi zagrożeniami w miejscu pracy”.