Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

KDS KIG włączył się do inicjatywy „Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – szanse i zagrożenia” podjętej przez Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) oraz Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej (KIGC). Uczestniczą w niej nasi przedstawiciele – Magda Bigaj oraz Konrad Ciesiołkiewicz. 

Celem inicjatywy jest rozpoczęcie dyskusji publicznej na temat zmian jakie niesie za sobą czwarta rewolucja przemysłowa, szczególnie w obszarze rynku pracy. Przemiany zachodzące pod wpływem cyfryzacji, jakie już obserwujemy, bezpośrednio wpływają na każdy aspekt ludzkiego życia powiązany ze stosunkami pracy: rozwój społeczno-ekonomiczny i poziom nierówności społecznych, formy i istotę zatrudnienia, funkcję pracy, model biznesowy przedsiębiorstw, rolę instytucji państwa, samorządu, związków zawodowych oraz sektora organizacji i środowisk pozarządowych. Wszystkie one – w odniesieniu do relacji z rynkiem pracy i modelami zarządzania – ulegają redefinicji.

Inicjatywa CA MISO oraz KIGC ma na celu zwrócenie uwagi publicznej na szanse i zagrożenia, które czekają Polskę w najbliższych latach w związku z wpływem nowych technologii na przemiany społeczne i instytucjonalne. Szczególnie w wymiarze pracy widzimy potrzebę szerokiego dialogu, wychodzącego poza dyskurs czysto ekonomiczny i angażującego nie tylko formalne strony: państwową, związkową i pracodawców” – mówi Karol Reczkin, koordynator prac Centrum Analiz MISO

Już wkrótce udostępniona zostanie publikacja zawierająca wypowiedzi zaproszonych ekspertów oraz rekomendacje jak przygotować się na zmiany wywołane cyfryzacją. Tymczasem odsyłamy do nagrania wideo, w którym eksperci mówią o założeniach inicjatywy z pespektywy instytucji, które reprezentują. Film dostępny jest na naszym kanale YouTube.

Komentarze ekspertów KDS KIG związanych z inicjatywą:

Magdalena Bigaj

„Szkoły i uczelnie wyższe powinny nauczać kompetencji przyszłości tzn. umiejętności współpracy, dialogu, komunikacji z innymi, elastyczności na zmianę, bo właśnie zadbanie w ten sposób o stabilność emocjonalną nas i przyszłych pokoleń jest niezwykle ważne żeby zmniejszyć koszty społeczne najszybszego w historii ludzkości rozwoju jaki dzisiaj możemy obserwować”.

Konrad Ciesiołkiewicz
przewodniczący KDS KIG

„Źle zaprojektowana tzw. czwarta rewolucja przemysłowa niesie za sobą całą masę zagrożeń, m.in. związanych z lawinowo rosnącymi wskaźnikami stresu zawodowego, wypalania, rwania więzi społecznych i odchodzenia w jakimś sensie od poczucia wspólnoty w miejscu pracy, ale także z wieloma innymi dysfunkcjami. Dlatego postulujemy żeby na poważnie wziąć pod uwagę analizy płynące z organizacji międzynarodowych i zbudować w Polsce politykę zarządzania psychospołecznymi zagrożeniami w miejscu pracy”.