Jak połączyć wodę z ogniem w duchu compliance i zarządzania ludźmi

Jak połączyć wodę z ogniem w duchu compliance i zarządzania ludźmi

Jak połączyć wodę z ogniem w duchu compliance i zarządzania ludźmi

W debacie publicznej coraz więcej czasu poświęca się regulacjom związanym z tzw. compliance, czyli zgodnością z przepisami prawa, instrukcjami i procedurami wewnętrznymi przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji publicznych. Jednym z powodów jest ważny i szeroko dyskutowany projekt ustawy o jawności życia publicznego, kładący duży nacisk na tak zwanych „sygnalistów”, czyli pracowników informujących o potencjalnych zagrożeniach i nadużyciach.

W wielu przedsiębiorstwach i instytucjach funkcje odpowiadające za compliance często kojarzą się z „wewnętrznym prokuratorem”, kontrolami, procedurami i dodatkowym formalizmem. Jednak czy zawsze tak właśnie musi być? W jakim stopniu podejście compliance wspierać może kulturę organizacyjną, pomagać menedżerom podejmować trafne decyzje i budować reputację przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych? Co należy uczynić, żeby podejście kojarzone dzisiaj z kontrolami wspierało pracowników w ich zawodowym rozwoju i przyczyniało się do większej satysfakcji z wykonywanej pracy? Wreszcie, jak uczynić ją częścią szerokiego dialogu społecznego w organizacjach i w całym kraju?

Kierując się tymi pytaniami, nasi eksperci: Sławomir Chmielewski i Konrad Ciesiołkiewicz zabierają głos w toczącej się dyskusji, proponując pozytywne i kulturotwórcze podejście do wyzwania, jakim jest zwiększanie przejrzystości działania, odpowiedzialnego zarządzania i wzajemnych relacji w miejscu pracy.

Z ich analizą można się zapoznać TUTAJ