Nowe podejście do zdrowia psychicznego w Polsce – zaproszenie na spotkanie 8 grudnia 2020

Nowe podejście do zdrowia psychicznego w Polsce – zaproszenie na spotkanie 8 grudnia 2020

Nowe podejście do zdrowia psychicznego w Polsce – zaproszenie na spotkanie 8 grudnia 2020

Na depresję choruje około miliona Polaków. Milion ma za sobą epizod psychotyczny. 400 tysięcy cierpi na schizofrenię. Co czwarta osoba doświadczyła, doświadcza, bądź doświadczy kryzysu psychicznego.

W obliczu pandemii i związanego z nią kryzysu wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego, niezwykle ważne jest podejmowanie skutecznych działań zmierzających do wspierania kondycji psychicznej społeczeństwa, aby w przyszłości uniknąć traumy społecznej na szeroką skalę. Tym bardziej, że z badań przeprowadzonych na przełomie lipca i sierpnia br. wynika, że 1/3 Polaków zauważyła u siebie lub bliskich objawy pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego.

Jako Komitet Dialogu Społecznego KIG, niedawno przyłączyliśmy się do apelu pacjentów o przedłużenie pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i wsparcie strategii opartej na Centrach Zdrowia Psychicznego. Środowiskowe leczenie psychiatryczne i wsparcie terapeutyczne odbywa się obecnie w 31 ośrodkach pomocy. Może z nich skorzystać około 10 proc. dorosłych mieszkańców Polski. Zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe i środowisko osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego zabiega, aby w każdym powiecie w Polsce zostało utworzone Centrum Zdrowia Psychicznego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce pracuje najmniej lekarzy psychiatrów (w przeliczeniu na 100 tys. obywateli) w Unii Europejskiej – zaledwie 9,23. Dla porównania, najwięcej lekarzy tej specjalności jest w Niemczech – 27,4.

W Komitecie Dialogu Społecznego KIG od lat podejmujemy zagadnienia związane
z psychospołecznymi aspektami środowiska pracy oraz kondycją psychiczną społeczeństwa. Chcemy również animować debatę publiczną na temat zdrowia psychicznego, walczyć ze stygmatyzacją osób doświadczających tego rodzaju kryzysu i wyjaśniać skalę związanych z nim zagrożeń. Dlatego wspólnie z Laboratorium WIĘZI postanowiliśmy zorganizować seminarium online pt. Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie. Partnerami wydarzenia są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Fundacja eFkropka oraz Kluby Tygodnika Powszechnego.

Seminarium online odbędzie się 8 grudnia (we wtorek) w godz. 11.00-13.00.

Naszymi ekspertami będą:

prof. Andrzej Cechnicki, lekarz psychiatra, psychoterapeuta. Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO. Pomysłodawca i realizator krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię oraz programu integracji zawodowej: Pensjonatu  „U Pana Cogito”, „Cateringu Cogito” i „Zielonego Dołu”, w których zostały zatrudnione osoby po kryzysach psychicznych;

dr Marek Balicki, lekarz psychiatra,kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii;

Joanna Rogalska, osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego, chorująca na zaburzenia depresyjno-lękowe w ChAD typu mieszanego. Politolog (UG) i historyk najnowszych dziejów Polski (UW). Certyfikowany Ex-In (ekspert przez doświadczenie w opiece psychiatrycznej). Animatorka oddolnych grup samopomocowych. Pracuje jako asystentka zdrowienia w Słupskim Centrum Zdrowia Psychicznego;

Katarzyna Szczerbowska, osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego, z diagnozą schizofrenii paranoidalnej. Przez 20 lat pracowała jako dziennikarka. Jest w radzie Fundacji eFkropka i w Akademii Liderów Cogito. Ma Certyfikat Experta Cogito. Rzeczniczka Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i rzeczniczka Kongresu Zdrowia Psychicznego.

Zapraszamy na inspirującą debatę na ważny społecznie temat.

Transmisja na żywo dostępna będzie na Facebooku WIĘZI.

Do zobaczenia 8 grudnia!