Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości ruszamy z Akademią Miasta i Państwa

Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości ruszamy z Akademią Miasta i Państwa

Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości ruszamy z Akademią Miasta i Państwa

Akademia Miasta i Państwa (AMiP) to projekt edukacyjny i formacyjny dla osób w wieku 24-35 lat zainteresowanych sprawami publicznymi.

Nasza inicjatywa ma pomóc uczestnikom dialogu społecznego w lepszym rozumieniu mechanizmów funkcjonowania instytucji  państwa i samorządu. Poziom wiedzy o funkcjonowaniu państwa jest niski. To samo od lat dotyczy kultury życia publicznego. W czasie, kiedy świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości warto promować wiedzę o państwie i pozytywne postawy społeczne – mówi Zbigniew Derdziuk, inicjator i koordynator Akademii.

Magdalena Bigaj, dyrektor projektu podkreśla, że AMiP nie jest szkoleniem tylko dla liderów. To miejsce budujące dialog społeczny i komunikację obywatelską w najlepszym rozumieniu tych pojęć. Na koniec chodzi o to, żeby być lepszym animatorem społecznym, lepszą urzędniczką, dziennikarką czy przedsiębiorcą.

Konrad Ciesiołkiewicz, współtwórca AMiP i sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego: Chodzi nam o to, żeby wesprzeć ambitnych i zainteresowanych sprawami  publicznymi ludzi w lepszym pełnieniu przez nich ról społecznych i zawodowych. Wychodzimy z założenia, że Polska wszędzie potrzebuje etosu służby publicznej, na który składają się wartości, wiedza i umiejętności nas wszystkich. W ciągu kilku miesięcy zaproponujemy też inne projekty programowe i edukacyjne promujące wartość dialogu jako jedną z najważniejszych społecznych kompetencji.

Akademia Miasta i Państwa będzie się składać z dziewięciu sesji tematycznych, od aspektów prawnych i wolnościowych,  przez podział władz, relacje państwo-Kościół i związki wyznaniowe, media, finanse publiczne po politykę zagraniczną i funkcjonowanie rynków finansowych. Prowadzącymi będą, między innymi: Maciej Witucki, Elżbieta Hibner, Mirosława Boryczka, Paweł Kowal, mec. Paweł Kuglarz, mec. Magdalena Dulińska, Zbigniew Nosowski, prof. Michał Królikowski, mec. Wojciech Dziomdziora, Ernest Pytlarczyk, Magdalena Bigaj.

Zajęcia zaczynają się na początku marca i potrwają do wakacji.

Rekrutacja do AMiP rusza jeszcze w styczniu.

Partnerem projektu jest Laboratorium Więzi