„Wieczór powyborczy” KDS KIG i MISO

„Wieczór powyborczy” KDS KIG i MISO

„Wieczór powyborczy” KDS KIG i MISO

23 października w Warszawie, KDS KIG razem z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) zorganizował wieczór powyborczy. Dyskutowano na temat wyniku wyborów i ich konsekwencji politycznych.

W przewidywaniu możliwych scenariuszy na najbliższe cztery lata wzięli udział specjalni goście:  Agnieszka Wiśniewska, redaktorka naczelna stronyKrytykaPolityczna.pl oraz Piotr Zaremba, dziennikarz, autor książek i publicysta. Dyskusję moderował Karol Reczkin, koordynator Centrum Analiz MISO.

W drugiej części dyskusji była możliwość wysłuchania krótkiej prelekcji dr hab. Pawła Kowala, prowadzącego zajęcia w dwóch edycjach Akademii Miasta i Państwa KDS KIG, polityka, historyka i pracownika naukowego PAN, wybranego na posła IX kadencji Sejmu. Organizatorzy byli reprezentowani przez Konrada Ciesiołkiewicza, przewodniczącego KDS KIG, oraz Mateusza Komorowskiego, prezesa MISO.

Agnieszka Wiśniewska przyznała, że największym zaskoczeniem był dla niej powrót Lewicy do Sejmu: „Widoczne było umiarkowane zadowolenie PiS z wygranej, z kolei wewnątrz Koalicji Obywatelskiej nastąpiły rozliczenia po przegranej i w tym kontekście najbardziej zadowolona ze swojego wyniku okazała się Lewica” – powiedziała Wiśniewska. Redaktorka zauważyła również, że obecny Sejm będzie różnił się od poprzedniego, chociażby z uwagi na fakt, że zasiądzie w nim najwięcej posłanek w historii wolnych wyborów.

Piotr Zaremba z kolei podkreślił, że wyborom towarzyszyły gigantyczne emocje polityczne, które zmobilizowały wszystkie strony sporu politycznego do masowego udziału w głosowaniu. Zaremba zwrócił też uwagę na inflację języka polskiej polityki i dewaluację pojęć: „Jeśli nawet w tak nudnych sprawach jak np. decentralizacja, po obu stronach sporu pojawiają się największe kwantyfikatory, mówiące albo o rozbiciu dzielnicowym, albo o autorytaryzmie, to czego możemy się spodziewać w dyskusjach na inne, bardziej kontrowersyjne tematy?” – pytał Zaremba. Publicysta zauważył także, że radykalizm Lewicy w dyskusji o sprawach obyczajowych skazuje ją na maksymalnie kilkanaście procent głosów w wyborach.

W dalszej części dyskusji Agnieszka Wiśniewska mówiła, że zamiast wojen kulturowych chętnie widziałaby w polskiej debacie publicznej temat państwa opiekuńczego. Piotr Zaremba zgodził się, że takie wojny bywają tematem zastępczym, jednak podkreślił, że wyzwania cywilizacyjne i zmiany kulturowe nie są zjawiskiem wymyślonym.

Prelegenci poruszyli także kwestię wyborów prezydenckich. Zaremba zauważył, że prezydent Andrzej Duda musi być “aniołem” w wyborach, jeśli chce zjednać sobie jak najwięcej wyborców. Radykalne ruchy ze strony PiS mogą mu w tym zaszkodzić. Publicysta podkreślił także, że może dojść do paraliżu władzy gdyby wybory prezydenckie wygrał przedstawiciel opozycji.

W drugiej części spotkania głos zabrał poseł-elekt Paweł Kowal, który przedstawił powody, skłaniające go do wzięcia udziału w wyborach do Sejmu. Swoje wystąpienie zatytułował “Nasze wybory w czasach poliberalnych”. Poseł-elekt argumentował, że start w wyborach był jego reakcją na politykę rządzących, między innymi, w następujących obszarach: nacisk na media prywatne, elementy oligarchizacji, szukanie wrogów w określonych grupach społecznych, stosunek do biznesu i postulat wymiany elit. Podkreślał potrzebę współpracy różnych sił politycznych na rzecz tworzenia i dbania o demokratyczne „reguły gry”.

Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący KDS KIG, podsumował dyskusję w następujący sposób: „Jako misję postawiliśmy sobie w KDS, ale także w MISO, by różnice poglądów schodziły na drugi plan, ponieważ istnieją ważniejsze czynniki z punktu widzenia tkanki społecznej – chociażby fakt, że żyjemy wszyscy w tym samym miejscu i czasie. Paweł Kowal bardzo mocno podkreślał potrzebę rozmowy o warunkach gry – w pewnej mierze demokracja polega właśnie na tym, żeby pilnować takich instytucjonalnych ram. KDS ma misję, żeby te reguły wspierać, współtworzyć, dokładać kolejny kamyczek do dużego ogrodu, którym jest dobro wspólne, czyli Polska”.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania uczestnicy debaty wraz z publicznością kontynuowali rozmowy w kuluarach.

Komentarze gości specjalnych dostępne są na naszym kanale YouTube

Fotogaleria z wydarzenia: