Seminarium: Ubóstwo w Polsce

Seminarium: Ubóstwo w Polsce

Seminarium: Ubóstwo w Polsce

Kolejne seminarium Komitetu Dialogu Społecznego (28 listopada) poświęcone będzie problematyce ubóstwa w Polsce. Prowadzącymi będą pracownicy naukowi z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), którzy przedstawią najważniejsze fakty o ubóstwie oraz skomentują statystyki dotyczące obecnej sytuacji najbiedniejszych gospodarstw domowych w Polsce.

Wykład poprowadzą:

dr hab. Piotr Broda-Wysocki – doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej IPiSS oraz w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i wykluczenia społecznego. Uczestnik projektów realizowanych na potrzeby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconych pomocy społecznej i zwalczaniu ubóstwa, współtwórca Narodowej Strategii Integracji Społecznej.

dr Piotr Kurowski – doktor ekonomii, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej IPiSS; uczestnik projektów badawczych m.in. na temat systemów emerytalnych, identyfikacji ubóstwa, modeli minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych. Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Reintegracji Społecznej przy resorcie pracy (2002-2004). W 2005 r. obronił pracę doktorską na temat warunków startu funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W IPiSS zajmuje się szacowaniem wielkości minimum socjalnego oraz minimum egzystencji. Zainteresowania: systemy emerytalne, warunki życia ludności, Nauka Społeczna Kościoła.

Materiał z seminarium zostanie opublikowany zaraz po wydarzeniu. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.