Relacja z debaty Grupy roboczej ds. dialogu konsumenckiego

Relacja z debaty Grupy roboczej ds. dialogu konsumenckiego

Relacja z debaty Grupy roboczej ds. dialogu konsumenckiego

Jak Polacy reagują na nierzetelną komunikację firm? Jak można bronić się przed nieprawdziwymi informacjami? Na takie pytania szukali odpowiedzi uczestnicy debaty zorganizowanej przez Grupę roboczą ds. dialogu konsumenckiego Komitetu Dialogu Społecznego KIG (KDS KIG) w dniu 28 marca 2019 r. Inspiracją do dyskusji była prezentacja wyników badania Kantar Polska na temat nieuczciwej komunikacji w obrocie gospodarczym.

Badanie opinii pokazało, że 87% respondentów miało styczność z nierzetelną komunikacją – 57% słyszało o takich przypadkach, zaś 30% miało z tym zjawiskiem kontakt osobisty. Okazało się także, że Polacy są stosunkowo świadomymi konsumentami – 78% z nas przynajmniej sporadycznie czyta informacje napisane „małym drukiem”, zaś 71% jest świadoma, że ulotki i materiały reklamowe nie mówią całej prawdy.

Badanie potwierdziło także, że przy wyborze dostawcy bardziej liczą się opinie znajomych i rodziny niż reklama. Co ciekawe, Polacy kierują się też opiniami, krążącymi w internecie, które jednak mogą być przecież zmanipulowane. Polacy są także zwolennikiem karania firm za  nierzetelną informację – 87% respondentów było takiego zdania. Co ciekawe, prawie jedna trzecia badanych osób (27%) stwierdziła, że nie interesuje się tematem nieuczciwej komunikacji, dopóki problem nie dotyka ich bezpośrednio.

O zgubnych skutkach nierzetelnej komunikacji, możliwościach ochrony przed nimi i o tym jak postęp technologiczny i rozwój konkurencji wpływają na kształtowanie przekazu marketingowego, dyskutowali uczestnicy debaty: Witold Drożdż – koordynator Grupy roboczej ds. dialogu konsumenckiego KDS KIG, członek zarządu Orange Polska, Anna Bogrycewicz – naczelnik Wydziału w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK, Kamil Pluskwa-Dąbrowski – prezes Federacji Konsumentów, Artur Nowak-Gocławski – założyciel i szef biznesowej Grupy ANG, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – ekonomistka, UW, Katarzyna Wełpa – dyrektor Gabinetu Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Kamil Rybikowski – ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Krzysztof Siekierski z Kantar Polska oraz Konrad Ciesiołkiewicz – przewodniczący KDS KIG. Dyskusję moderowali eksperci Komitetu: Magdalena Bigaj i Maciej Mackiewicz.

Materiały ze spotkania:

Badanie Kantar Polska „Rzetelność informacji w materiałach reklamowych”, marzec 2019

Komunikat prasowy

Konkluzje z debaty Grupy roboczej ds. dialogu konsumenckiego KDS KIG

 

Fotorelacja z wydarzenia: