Realia dialogu społecznego w Polsce

Realia dialogu społecznego w Polsce

Realia dialogu społecznego w Polsce

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą publikację Komitetu Dialogu Społecznego KIG zatytułowaną „Realia dialogu społecznego w Polsce”, stanowiącą wnioski z serii seminariów zrealizowanych przez nas w latach 2016-2017.

Przez ostatni rok działalność Komitetu skupiona była wokół organizacji konferencji i debat, licznych konsultacji oraz spotkań programowych z udziałem ekspertów, w tym seminariów. Materiał zaprezentowany w niniejszej publikacji, jest owocem sześciu seminariów tematycznych, zrealizowanych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, instytucji publicznych, organizacji społecznych i zarządzania, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Osoby, które interesują się działalnością Komitetu na pewno miały okazję czytać relacje z seminariów na naszej stronie internetowej. Materiał zebrany w publikacji stanowi znaczące pogłębienie tej wiedzy i przedstawia ją w uporządkowany, czytelny sposób.

W tym miejscu chcemy gorąco podziękować wszystkim naszym autorom: prof. Krzysztofowi Jasieckiemu, prof. Arkadiuszowi Sobczykowi, prof. Krzysztofowi Kosele, dr hab. Piotrowi Brodzie-Wysockiemu, dr Piotrowi Kurowskiemu, pani Irenie Picholi oraz prof. Ryszardowi Szarfenbergowi.

Lektura zebranych artykułów i wywiadów z autorami daje szanse poszerzenia wiedzy i wskazuje kierunki rozwiązań w następujących obszarach: rola dialogu społecznego w polskim modelu kapitalizmu, dialog w przedsiębiorstwach prywatnych, zarządzanie etyką, charakterystyka młodego pokolenia, ubóstwo i nierówności społeczne w Polsce.

Wierzymy, że rozważania opisane w książce, będą stanowić istotny wkład w dyskusję publiczną. Zapraszamy do lektury!

Pełna wersja publikacji:

Publikacja Realia dialogu społecznego w Polsce do pobrania tutaj