Podsumowanie aktywności KDS KIG w 2021 roku

Podsumowanie aktywności KDS KIG w 2021 roku

Podsumowanie aktywności KDS KIG w 2021 roku

Przez ostatni rok Komitetu Dialogu Społecznego KIG, zgodnie ze swoją misją, podejmował szereg działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, poprawy kultury dialogu i rozwiązywania niektórych problemów społecznych w Polsce.

Zrealizowaliśmy kilka ważnych dla nas inicjatyw, debat i warsztatów, do których zaprosiliśmy znakomitych ekspertów i partnerów. Współpraca z nimi zaowocowała tym, że jako Komitet zaczęliśmy podejmować tematy związane z takimi wyzwaniami jak: nowa umowa społeczna, zarządzanie humanistyczne i organizacja dobra wspólnego, zdrowie psychiczne w Polsce, wykorzystanie potencjału starszych pokoleń czy edukacja w zakresie przeciwdziałania radykalizacji.

Wiele z naszych przedsięwzięć będziemy kontynuować w kolejnym roku, natomiast już teraz, w ramach podsumowania roku 2021, przedstawiamy krótki raport z aktywności KDS KIG:

W obszarze dialogu i pracy:

 • Debata Świat pracy i dialogu po pandemii (11.03.21)
 • Debata Dialog społeczny – czy wszyscy mamy głos? (25.03.21)
 • Raport „Wykorzystanie zawodowego potencjału starszych pokoleń jako wyzwanie dla polityki publicznej na najbliższe lata”, dr Rafał Bakalarczyk
 • Cykl wykładów Człowiek w pracy – organizacja z ludzką twarzą (zajęcia online w dniach: 24.05, 31.05, 7.06, 14.06.2021) prowadzonych przez prof. Monikę Kosterę oraz Jarosława Niemca. Na wykłady zgłosiło się ok 100 słuchaczek i słuchaczy.
 • Warsztaty „Dialog w praktyce” (3. edycja) – trening komunikacji bez przemocy (NVC) prowadzony przez Agnieszkę Turską-Majewską i Tomasza Majewskiego; zajęcia odbywały się online w dniach: 28-29 października i 18 listopada 2021; Grupa warsztatowa liczyła 20 uczestniczek i uczestników.
 • Partnerstwo przy II edycji Kongresu PRACA – nowa solidarność? (30.11.21)

W kwestiach edukacji:

 • Powołanie Grupy roboczej ds. dialogu w edukacji, która w imieniu KDS KIG przedstawiła stanowisko ws. Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
 • Udział KDS KIG w koalicji partnerów na rzecz projektu PRECOBIAS – edukacja w zakresie przeciwdziałania radykalizacji młodzieży; https://www.precobias.eu/pl/

W obszarze zdrowia:

 • Publikacja „Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie – rekomendacje”; opracowana na podstawie seminarium z 8.12.2020
 • Partnerstwo KDS KIG przy Kongresie Zdrowia Psychicznego (07.06.21) https://kongreszp.org.pl/; (podpisanie petycji w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego w październiku 2020)
 • Partnerstwo KDS KIG przy jesiennym wydaniu magazynu „Nowy Obywatel” – tematem numeru była ochrona zdrowia w Polsce.

Dziękujemy wszystkim ekspertom, przyjaciołom i partnerom KDS KIG za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne naszych aktywności w 2021 r.

Pozdrawiamy!

Zespół Komitetu