Maciej Witucki prelegentem podczas XI Kongresu Obywatelskiego

Maciej Witucki prelegentem podczas XI Kongresu Obywatelskiego

Maciej Witucki prelegentem podczas XI Kongresu Obywatelskiego

Maciej Witucki, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego, był jednym z prelegentów podczas tegorocznego Kongresu Obywatelskiego. Tematem spotkania były wyzwania dojrzałości
w myśl „Dojrzali Polacy – lepsza Polska”.
Maciej Witucki uspokajał, że kryzys wartości i dojrzałości to nie tylko polski problem i że patrząc na poziom debaty podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy podczas Brexitu, można dostrzec kryzys dojrzałości również u tak zaawansowanych społecznie narodów. Jednocześnie przestrzegał, aby ślepo nie naśladować innych, nie tworzyć kalk społecznych. Nasza polska dojrzałość powinna opierać się na poszukiwaniu własnego modelu wartości. Musimy budować społeczeństwo
i definiować siebie na naszych silnych stronach. A stanie się to jeśli zaczniemy ufać swoim zdolnościom. Możemy być dumni z naszych rodzimych dokonań – od Kościuszki i Pułaskiego do współczesnych polskich przedsiębiorców, którzy swoją myślą i biznesem są w stanie podbijać zagraniczne rynki.
Maciej Witucki przypomniał również, że obecnie jest duża potrzeba dialogu z ludźmi młodymi. Trzeba wciągać ich w dyskusje dotyczące społeczeństwa i gospodarki. Nie pozostawiać ich na peryferiach czekając, aż sami się zainteresują. Dojrzałość to również wypracowanie wielopokoleniowego dialogu.
Tegoroczne hasło Kongresu kierowało uwagę na wyzwania dojrzałości w różnych aspektach –
w sferze rozwoju społecznego i gospodarczego, w sferze organizacji politycznej państwa, w edukacji
i nauce, we wspólnotach lokalnych, w wymiarze języka jakim się komunikujemy, w relacjach międzypokoleniowych, czy w grze europejskiej i globalnej. Podczas spotkania odbyły się panele tematyczne omawiające szczegółowo poszczególne obszary. Wśród gości i prelegentów obecni byli m.in. Czesław Lang – dyrektor Tour de Pologne, Piotr Głowacki – aktor teatralny i telewizyjny oraz prof. Jerzy Bralczyk – językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.
Kongres Obywatelski to wieloletni, międzyśrodowiskowy projekt obywatelski, a zarazem płaszczyzna spotkań i dialogu różnych środowisk i różnych pokoleń. Celem spotkania jest stymulowanie refleksji służącej wspólnemu kształtowaniu przyszłości Polski oraz rozwojowi wspólnotowości Polaków
i kapitału społecznego. Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.