Konrad Ciesiołkiewicz przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Konrad Ciesiołkiewicz przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Konrad Ciesiołkiewicz przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało dzisiaj Konrada Ciesiołkiewicza na funkcję przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Celem Komitetu  jest, między innymi, poprawa  wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową, poznawanie i promowanie dobrych praktyk zarządzania opartych na kulturze dialogu i współpracy.

Praktyczne uprawianie dialogu społecznego i obywatelskiego, których kluczową umiejętnością jest próba zrozumienia innych punktów widzenia, chęć przywracania etosu służby publicznej,  troska o demokratyczne instytucje państwa, samorządu i rynku oraz skupianie się na stosunkach pracy będą w tej kadencji naszymi największymi wyzwaniami” – podkreśla Konrad Ciesiołkiewicz, nowy przewodniczący Komitetu.

Komitet Dialogu Społecznego KIG powstał wiosną 2016 roku, jego pierwszym przewodniczącym był Maciej Witucki.

Konrad Ciesiołkiewicz: wcześniej sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego KIG, od 2008 roku zawodowo związany z Orange Polska, gdzie zarządza społeczną odpowiedzialnością biznesu i relacjami publicznymi. Ukończył psychologię, politologię i studia menedżerskie. Doświadczenia pracy zdobywał w sektorze NGO, w rządzie oraz w biznesie.

 


Konrad Ciesiołkiewicz is Chairman of The Social Dialogue Committee of The Polish Chamber of Commerce.

Today, the Presidium of The Polish Chamber of Commerce has appointed Konrad Ciesiołkiewicz for the function of the Chairman of The Social Dialogue Committee of The Polish Chamber of Commerce. The aim of the Committee is, amongst other issues, to improve the mutual relations between employers, employees as well as the government and local government administration as well as to learn about and promote good management practices based on culture of dialogue and cooperation.

’Practical social and civic dialogue, the key skill of which is to try to understand other points of view, the desire to restore the public service’ ethos, care for the democratic institutions of the state, local-government and the market and focus on labour relations will be our greatest challenges in this term,’ emphasizes Konrad Ciesiołkiewicz, new Chairman of the Committee.

The Social Dialogue Committee of The Polish Chamber of Commerce was established in the spring of 2016 with Maciej Witucki as its first Chairman.

Konrad Ciesiołkiewicz: previously Secretary of The Social Dialogue Committee of The Polish Chamber of Commerce, since 2008 professionally related to Orange Polska where he manages Corporate Social Responsibility and Public Relations. He graduated in psychology, political science and managerial studies. He gained professional experience in the NGO sector, the government and in business.