Komitet Dialogu Społecznego wspiera działalność Leadership Academy for Poland

Komitet Dialogu Społecznego wspiera działalność Leadership Academy for Poland

Komitet Dialogu Społecznego wspiera działalność Leadership Academy for Poland

Działalność Komitetu Dialogu Społecznego opiera się na dwóch najważniejszych filarach. Pierwszy, to filar programowy, na który składają się seminaria, analizy i konferencje merytoryczne. Drugi filar, to edukacja, w ramach której prowadzona jest Akademia Miasta i Państwa, ucząca rozumienia funkcjonowania instytucji państwa i samorządu oraz propagująca etos służby publicznej. W tym roku planujemy przeprowadzić trening kompetencji dialogu jako jednej z kluczowych umiejętności dla życia społecznego. Naszą ambicją, realizowaną skromnymi zasobami, jest poszukiwanie rozwiązań dla najważniejszych wyzwań społeczno-ekonomicznych Polski, w oparciu o zasady dobra wspólnego, subsydiarności (pomocniczości) i solidarności. Nie mamy wątpliwości, że nie da się podejmować tego rodzaju wyzwań bez uczciwego dialogu, różnorodności i poszukiwania, wśród wielu konstruktywnych propozycji projektów społecznych, przede wszystkim tego, co łączy. Na podstawie doświadczeń własnych uważamy, że jedną z takich inicjatyw jest Leadership Academy for Poland (LAP), prowadzona przez Center for Leadership, promującą model przywództwa adaptacyjnego i dającą szanse skorzystania z najlepszych światowych zasobów wiedzy i umiejętności dostępnych dzięki organizatorom dla polskich uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami kilkorga z absolwentów LAP, w tym z opinią naszego kolegi i sekretarza Komitetu.
lighthouse
Prowadząc organizację pozarządową zamykałam się w kręgu podobnych celów i metod zarządzania, charakterystycznych dla polskich NGO. Jednocześnie ja i mój zespół chcieliśmy poszerzać wpływ na rzeczywistość. Trudno to robić, poruszając się po utartych ścieżkach. Program Ledearship Academy for Poland postawił mnie przed bezkompromisową grupą menadżerów różnych branż, pozwolił na przyjrzenie się organizacji oczami biznesu, ale przede wszystkim – zmusił do pracy nad sobą. Nie odeszłam od swoich celów i wartości, umocniłam je innymi metodami działań. Decydując się na LAP bałam się prostych recept, tymczasem określenie nowego horyzontu dla MamPrawoWiedziec.pl kosztowało mnie sporo wysiłku. Polecam!

Róża Rzeplińska, prezeska Stowarzyszenia 61, założycielka MamPrawoWiedzieć.pl

lighthouse
Udział w Leadership Academy for Poland miał dla mnie przełomowe znaczenie w kontekście myślenia o własnym rozwoju i dalszym budowaniu mojej organizacji. Prowadzony przeze mnie Instytut Bezpieczeństwa Społecznego zajmuje się problemami społecznymi, które dotyczą nas wszystkich. Są to bezpieczeństwo i radykalizacja. Doświadczenie LAP pozwala mi na skuteczne wdrażanie misji i wizji, które zostały ostatecznie ukształtowane właśnie podczas pracy z wykładowcami akademii. Ale największym wyróżnikiem Leadership Academy for Poland są ludzie – osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach. Ich różnorodność przy jednoczesnej wspólnocie wartości, pozwalają stworzyć wyjątkowy proces edukacyjny.

Jacek Purski, prezes i założyciel Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, członek Ashoka (międzynarodowej sieci innowatorów społecznych)


Jednym z największych zaskoczeń było to jak wiele uwagi poświęciliśmy sami sobie i jak było to ważne dla całości tego doświadczenia. Jaki jest cel twojego życia, jakie wartości, co sprawia Ci frajdę, czy dbasz o siebie? Ilu z nas, pochłoniętych tworzeniem swoich organizacji uważa, że poświęcanie czasu sobie to egoizm? Tymczasem Leadership Academy for Poland niestrudzenie przypominało, że musimy się sami o siebie zatroszczyć.  Thomas Merton z myślą o działaczach pokojowych i aktywistach lat sześćdziesiątych pisał, że miotanie się aktywisty „niszczy skuteczność jego pracy, ponieważ zabija jądro mądrości wewnętrznej, która sprawia, że dzieła owocują.” Schodziliśmy więc głębiej, szukają tego co nam daje siłę, definiując cele, rozmawiając o odwadze. Akademia to też doświadczenie wzajemnej troski, nie prosty, użytkowy networking  ale wspólnota i grupy, w których wciąż pracujemy i wspieramy się na co dzień.

Zuzanna Radzik, Członkini Zarządu Forum Dialogu

lighthouse
LAP dał mi nowe spojrzenie na zmianę społeczną. Jego wielką wartością jest przede wszystkim to, że koncentruje uwagę na przywództwie, a nie na liderze, jego technikach i charyzmie. To drugie jest dzisiaj obecne wszędzie w nadmiarze. Skupienie się na przywództwie daje szansę na nową jakość dokonywania zmian społecznych, służenie ludziom i sprawie, w którą się wierzy. Wartości, którym służymy są przecież ważniejsze niż moje własne „ego”. Istota polega na dokonywaniu mądrych zmian, a nie na robieniu dobrego wrażenia. Taki model przywództwa nazywam służebnym. Wymaga to ode mnie ciągłego konfrontowania się ze swoimi słabszymi i mocniejszymi stronami. Wymaga ode mnie nieustannego konfrontowania się ze sobą samym w sumieniu. Skąd mam pewność, że mam rację? Na ile mogę być pewny, że forsowana przeze mnie zmiana jest słuszna? Szukanie odpowiedzi na te i inne pytania jest niezbędne, kiedy na szali stawia się odpowiedzialność za ludzi.

Konrad Ciesiołkiewicz – jest sekretarzem Komitetu Dialogu Społecznego KIG, menedżer w Orange Polska, gdzie zajmuje się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, relacjami publicznymi i komunikacją.