Komentarz do Konstytucji Biznesu

Komentarz do Konstytucji Biznesu

Komentarz do Konstytucji Biznesu

Podczas listopadowego Kongresu 590 w Jesionce pod Rzeszowem, wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił „Konstytucję Biznesu”, czyli pakiet rozwiązań mających ułatwiać przedsiębiorcom rozwój w Polsce.

Przy znaczącym współudziale środowisk przedsiębiorców, opracowaliśmy największą reformę prawa gospodarczego po 1989 roku. Proponując tym samym pozytywny przełom we wzajemnych relacjach. Przełom, który w najlepszych gospodarkach świata jest po prostu normalnością i codziennym standardem – podkreślał w swoim wystąpieniu wicepremier Morawiecki.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju pakiet rozwiązań opiera się na kilkunastu zasadach prawnych. Wśród nich dokument wymienia:

 • zasada wolności działalności gospodarczej
 • zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
 • zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy
 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (dubio pro libertate)
 • zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa
 • zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy
 • prawo do oceny jakości obsługi w urzędzie
 • zasada pogłębiania zaufania, bezstronności i równego traktowania
 • zasada proporcjonalności
 • zasada pewności prawa
 • zasada uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców konsumentów
 • zasada udzielania informacji
 • zasada współdziałania organów
 • zasada szybkości działania
 • zasada polubownego rozwiązywania kwestii spornych.

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG poproszony został przez ministerstwo o komentarz do planowanych zmian. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Cały dokument znaleźć można TUTAJ

kongres_590_ketti-pl0112

Komentarz Macieja Wituckiego, przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego KIG:

W projektowanej ustawie Prawo przedsiębiorców znalazło się wiele ciekawych i potrzebnych rozwiązań prawnych. Z punktu widzenia tworzenia przestrzeni do dialogu społecznego warto zwrócić uwagę na dwa z nich. Po pierwsze: utworzenie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców jako stałego forum dyskusji i współpracy pomiędzy administracją a przedstawicielami przedsiębiorców. To fundamentalna zmiana, w której upatruje szansy na przełamanie pewnego tabu, które de facto paraliżowało coś, co w gospodarkach rozwiniętych działa od lat bardzo dobrze, czyli możliwość otwartego formułowania potrzeb przedsiębiorców wobec państwa. Dzięki takiej formule kraje zachodniej Europy szczycą się dziś globalnymi markami. I po drugie – wzmacniająca zaufanie na linii państwo – przedsiębiorca zasada odformalizowania komunikacji między stronami. Było absurdem, że w drugiej dekadzie XXI wieku nadal nie mogliśmy załatwić poszczególnych spraw urzędowych przez e-mail czy telefon…

Mam nadzieję, że ogłaszana właśnie Konstytucja Biznesu przełamie dotychczasową niemoc i jej zapisy szybko wejdą w życie.