Grupa robocza ds. stosunków pracy

Grupa robocza ds. stosunków pracy

Grupa robocza ds. stosunków pracy

Miło jest nam poinformować, że w ramach Komitetu powołaliśmy właśnie grupę roboczą ds. stosunków pracy. W jej skład wejdą osoby z KDS oraz spoza Komitetu, reprezentujące różne środowiska  zainteresowane szeroko rozumianą tematyką rynku pracy, traktujące stosunki pracy jako jeden z kluczowych problemów dla właściwej diagnozy rzeczywistości społeczno-ekonomicznej w Polsce, Europie i w świecie.

Inicjatorami grupy są: Łucja Krzyżanowska, Magdalena Bigaj, Bartosz Bartosik, Karol Reczkin, Konrad Ciesiołkiewicz.

Koordynatorem i prowadzącym pierwszą serię warsztatów organizowanych przez grupę jest Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i redaktor portalu Rynekpracy.org

Celami funkcjonowania grupy są, między innymi:

– pogłębianie wiedzy w rozumieniu wyników badań, trendów, mechanizmów, znajomość praktyk głównych podmiotów instytucjonalnych, wiedza z zakresu kodeksu pracy, tło kulturowe, społeczne, zmieniająca się demografia, ewolucja w zakresie podejścia do pracy, kompetencje przyszłości, poczucie sensu pracy, etc.

– poszukiwanie dobrych praktyk zarządzania organizacjami;

– próba projektowania przyszłości w wybranych aspektach stosunków pracy;

– dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń poprzez uczestniczenie w wydarzeniach tematycznych, publikacje, analizy i raporty.

Naszym partnerem merytorycznym jest serwis Rynekpracy.org