Grupa robocza ds. dialogu konsumenckiego

Grupa robocza ds. dialogu konsumenckiego

Grupa robocza ds. dialogu konsumenckiego

Decyzją przewodniczącego Macieja Wituckiego, w ramach prac Komitetu, powołano Grupę roboczą ds. dialogu konsumenckiego, której koordynatorami zostali Witold Drożdż oraz Maciej Mackiewicz.

Obszar regulacji w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów jest wyjątkowo wrażliwy w kontekście rynku, gospodarki i rozwoju biznesu. Powołując Grupę roboczą ds. dialogu konsumenckiego, Komitet tworzy przestrzeń, w której interesariusze tacy jak małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, świat nauki, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej, będą mogli rozpocząć dialog w kluczowych dla siebie kwestiach.

Projekt zakłada stworzenie platformy współpracy, wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony konkurencji i konsumentów. Grupa robocza ds. dialogu konsumenckiego planuje organizację spotkań i debat, opracowywanie wspólnych opinii i standardów oraz aktywne zajmowanie stanowisk w obszarze regulacji prokonkurencyjnych i prokonsumenckich.

Informacje o koordynatorach Grupy:

Witold Drożdż – ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford. Od 2012 dyrektor wykonawczy ds. korporacyjnych w Orange Polska oraz członek Rady Fundacji Orange. W latach 2010-2012 wiceprezes zarządu, a następnie p.o. prezesa zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010 wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne oraz przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa”, członek  rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej. Członek Rady Głównej Business Centre Club.

Maciej Mackiewicz – ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej, energetyce oraz branży telekomunikacyjnej. Pomysłodawca i główny organizator Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego – Tel Sec.