Debata na temat rynku pracy: Nowa gospodarka i wyzwania w zarządzaniu ludźmi

Debata na temat rynku pracy: Nowa gospodarka i wyzwania w zarządzaniu ludźmi

Debata na temat rynku pracy: Nowa gospodarka i wyzwania w zarządzaniu ludźmi

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego, wraz z przedstawicielami branży HR oraz ekspertami dialogu społecznego, wziął udział w debacie redakcyjnej zorganizowanej przez portal INN: Poland oraz Komitet Dialogu Społecznego. W ramach spotkania omówiono najważniejsze zmiany w zakresie zarządzania ludźmi, jakie stoją przed współczesnym menadżerem w kontekście zmieniającej się sytuacji gospodarczej i technologicznej. Grono dyskutantów obejmowało: Panią Martę Nadolińską – Dyrektor Rozwoju Strategicznych Rozwiązań Biznesowych w AON Hewitt, Panią Joannę Makowiecką – Gaca – Doradcę Prezydenta Pracodawców RP i członkinię Rady Dialogu Społecznego, Pana Jacka Kowalskiego – członka zarządu ds. HR w Orange Polska oraz Pana Macieja Wituckiego – Przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Rozmowa toczyła się wokół nowych realiów, które nakreślają społeczne i biznesowe funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Poruszono, między innymi kwestię boomu technologicznego, z którym mamy obecnie do czynienia na niespotykaną dotąd skalę i który ma duże przełożenie na kształt zatrudniania w przedsiębiorstwach. Dyskutanci szukali rozwiązań HR, które powinno się wdrażać, aby poprzez zarządzanie zespołem zwiększać konkurencyjność na rynku. Zastanawiano się również, co oznacza dla firm tzw. „rynek pracownika” i których branż dotyczy najbardziej.

Dużo uwagi poświęcono kwestii zmiany pokoleniowej pracowników (tzw. Millennialsi, pokolenie Z), a co za tym idzie pojawieniu się nowych oczekiwań względem firmy i nowego sposobu zarządzania pracownikami. Wszyscy zebrani byli zgodni, że współczesne zarządzenie personelem powinno być oparte na dialogu oraz kulturze organizacyjnej, z elastycznością dla pracownika, nie pomijając jednak przy tym głównych celów biznesowych firmy.