Regulamin konkursu pt. „Rozmowy na 100-lecie”

1. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, NIP: 5260001708, KRS 121136, REGON: 006210187 działająca przez Komitet Dialogu Społecznego.

2. Konkurs jest organizowany w celu promocji wydarzenia „Rozmowy na 100-lecie. Wpływ nurtów ideowych i politycznych na postawy Polaków”, które odbędzie się 11.05.2018 w Warszawie.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Krajowa Izba Gospodarcza działająca przez Komitet Dialogu Społecznego.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/KomitetDialoguSpolecznegoKIG/

5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

6. Przystąpienie do Konkursu, poprzez zamieszczenie komentarza na ścianie (wallu) fanpage’a pod adresem: https://www.facebook.com/KomitetDialoguSpolecznegoKIG/ – uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym na fanpage’u pod adresem: https://www.facebook.com/KomitetDialoguSpolecznegoKIG/ autorskiego komentarza w formie tekstowej (maksymalnie 800 znaków), będącego odpowiedzią na pytanie zadane we wpisie: Jaki według Ciebie był wpływ ruchów ideowo-politycznych na funkcjonowanie państwa i postawy obywatelskie Polaków (od 1918 do dziś)?

8. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

9. Konkurs rozpoczyna się 26.04.2018 o godz. 16.00 i trwa do 06.05.2018 do godz. 23.59.

10. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających powyższe zasady. Od decyzji Organizatora o usunięciu wpisu nie przysługuje odwołanie.

11. Po zakończeniu Konkursu, komisja konkursowa wybierze 5 (pięciu) laureatów – autorów najciekawszych komentarzy według oceny komisji, która będzie brała pod uwagę oryginalność podejścia i pomysłowość komentarza.

12. Laureaci zostaną wyłonieni i ogłoszeni na wallu do 08.05.2018. Publikacji będą podlegały nazwy użytkowników serwisu Facebook danego laureata Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych jako laureata Konkursu w serwisie Facebook w postaci nazwy użytkownika serwisu Facebook.

13. W Konkursie przyznanych będzie pięć równorzędnych nagród.

14. Nagrodami w Konkursie są książki: „Pojutrze. O miastach przyszłości” Paulina Wilk, „Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność” Krzysztof Mazur, „Filozofia publiczna Solidarności” Elżbieta Ciżewska-Martyńska, „Architekt wolnej Polski. Świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego”, pod redakcją Aleksandra Halla, „Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984” Andrzej Friszke.

15. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Każdy z laureatów otrzymuje jedną książkę.

16. Nagrody zostaną wydane laureatom 11.05.2018 w trakcie wydarzenia „Rozmowy na 100-lecie. Wpływ nurtów ideowych i politycznych na postawy Polaków”, które odbędzie się w Big Book Cafe w Warszawie, przy ul. Dąbrowskiego 81 w godz. 13.00 – 17.00. Niestawienie się po odbiór nagrody w trakcie wydarzenia skutkuje utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, w tym do jego zakończenia bez wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u pod adresem: https://www.facebook.com/KomitetDialoguSpolecznegoKIG/