Krzysztof Jasiecki

lighthouse

Socjolog gospodarki i polityki, prof. zw. dr hab. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Bada instytucjonalną różnorodność współczesnych modeli kapitalizmu, strategie działań polskich elit politycznych i gospodarczych, ekonomiczne grupy interesu oraz lobbing, dialog społeczny i obywatelski, materialne oraz społeczne aspekty bogactwa (w tym proces formowania się polskiej klasy wyższej), jak również problematykę członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zagadnienia globalizacji.
Wykładowca między innymi Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas. Opublikował Kapitalizm po polsku. Pomiędzy modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013), redaktor i współautor pracy zbiorowej Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011), współautor pracy Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (II wyd. 2006). Autor książek Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej (2004) oraz Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002). Przygotowuje pracę zbiorową na temat reprezentacji interesów narodowych w instytucjach Unii Europejskiej uwzgledniającą także wyniki pionierskich badań porównawczych nad formami aktywności organizacji pracodawców z Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii.
W latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej do sprawy ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej IFiS PAN.