Eksperci

Zespół Komitetu Dialogu Społecznego

Maciej Witucki
Maciej Witucki - Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe z logistyki i inżynierii przemysłowej na Ecole Centrale Paris we Francji, a także zaawansowany program... więcej

Konrad Ciesiołkiewicz
Konrad Ciesiołkiewicz - sekretarz zespołu Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Od 2008 roku związany zawodowo z Orange Polska, gdzie, między innymi, kieruje społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i relacjami publicznymi. Pracował w organizacjach pozarządowych, agencjach doradczych i w rządzie. Ukończył zarządzanie, psychologię i politologię... więcej

Anna Ałaszkiewicz
Anna Ałaszkiewicz

Specjalistka nowych technologii, Przedsiębiorca, Partner Zarządzająca agencji internetowej Whites. Wcześniej przez 9 lat związana była z Agorą, gdzie najpierw jako Dyrektor Promocji... więcej

Magdalena Bigaj
Magdalena Bigaj

Od trzynastu lat związana zawodowo z nowymi technologiami. Prowadzi agencję komunikacji strategicznej Helping Heads. Specjalizuje się w budowaniu wizerunku i zarządzaniu relacjami... więcej

Tomasz Bratek
Tomasz Bratek

Niezależny ekspert w dziedzinie zarządzania narodowymi i międzynarodowymi programami edukacyjnymi. Ukończył studia prawnicze i administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie... więcej

Zbigniew Derdziuk
Zbigniew Derdziuk

Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 roku uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania i turn around management prowadzonych przez Instytut Organizacji i Zarządzania... więcej

Tomasz Fill
Tomasz Fill

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie oraz Executive MBA organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Od blisko 20 lat związany z branżą PR. Przez wiele lat zarządzał komunikacją korporacyjną... więcej

Włodzimierz Hausner
Włodzimierz Hausner

Urodzony w 1936 roku. Członek Rady Nadzorczej COMP S.A. (zasiada od 2004 r.). W spółce pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Obie role łączy z powodzeniem ze stanowiskami Członka Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej... więcej

Marta Janowska
Marta Janowska

Radca prawny, przez wiele lat związana z warszawskim biurem jednej z międzynarodowych kancelarii. Obecnie współpracuje z kancelarią Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services (KOLS)... więcej

Stefan Kamiński
Stefan Kamiński

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Przez wiele lat był członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów oraz członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP. Jest członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Współautor polityki... więcej

Wojciech Konecki
Wojciech Konecki

Urodzony w 1967 roku. W 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii. Przez 20 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców AGD, CECED Polska, który zajmuje się m.in. reprezentacją... więcej

Mirosław Marczewski
Mirosław Marczewski

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. Od 1996 r. związany zawodowo z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, początkowo w Biurze Programów PHARE i „Młodzież dla Europy"... więcej

Jerzy Miszczak
Jerzy Miszczak

Urodzony w 1948 r. w Lublinie. Od 2001 roku jest Prezesem Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w Lublinie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe w zakresie prawa... więcej

Bartosz Niemczynowicz
Bartosz Niemczynowicz

Radca prawny, zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi ze spółkami handlowymi. Doradza m.in. w obszarach związanych ze sprawami korporacyjnymi, papierami wartościowymi, fuzjami, przejęciami, także dotyczącymi spółek... więcej

Rafał Sekuła
Rafał Sekuła

Praktyk z blisko 20 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze HR w dużych organizacjach biznesowych (m.in. BRW S.A., PKN ORLEN S.A., TP EmiTel Sp. z o.o., TP S.A.). Z wykształcenia prawnik i ekonomista, ukończył m.in. Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa, studia MBA na Wyższej Szkole Zarządzania/Polish Open University/The Oxford Brookes, certyfikowany coach ICC... więcej

Dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk
Dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk

Profesor nadzwyczajny Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek Rady Nadzorczej SELENA FM S.A. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnik wielu programów międzynarodowych doskonalących umiejętności menedżerskie i dydaktyczne... więcej

Anna Tarnawska
Anna Tarnawska

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat związana z Orange Polska, gdzie najpierw odpowiadała za strategię i tożsamość marki TP.... więcej

EKSPERCI KOMITETU DIALOGU SPOŁECZNEGO

Krzysztof Jasiecki
Krzysztof Jasiecki

Socjolog gospodarki i polityki, prof. zw. dr hab. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Bada instytucjonalną różnorodność współczesnych modeli kapitalizmu, strategie działań polskich elit politycznych i gospodarczych... więcej

Jacek Kowalski
Jacek Kowalski

Od stycznia 2011 na stanowisku Członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich w Orange Polska. Wcześniej, od 2009 roku Dyrektor Wykonawczy Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska) ds. Zasobów Ludzkich. Związany z firmą od ponad 10 lat... więcej

Arkadiusz Sobczyk
Arkadiusz Sobczyk

Profesor nauk prawnych, praktyk i teoretyk prawa pracy. Specjalista o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej; uczestnik szeregu bardzo rozległych i doniosłych projektów związanych z negocjowaniem pakietów socjalnych... więcej