Dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk

lighthouse

Profesor nadzwyczajny Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek Rady Nadzorczej SELENA FM S.A.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnik wielu programów międzynarodowych doskonalących umiejętności menedżerskie i dydaktyczne (m.in. Harvard University, JFK School of Government, Boston, USA 2007; IESE Business School (University of Navarra), Barcelona, Hiszpania 2008-2009, 2010, 2013; European Foundation for Entrepreneurship Research (EFER) IESE Business School i SGH Entrepreneurship Colloquium, Warszawa 2011).

W latach 2006–2007 Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w randze podsekretarza stanu. Odpowiedzialność za: finansowe aspekty Polskiego Systemu Edukacji, dotacje z UE, przygotowywanie i realizację budżetu dla MEN.

W latach 2008–2012 TVP S.A. ostatnio jako Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju. Odpowiedzialność m.in. za: badania i rozwój, zarządzanie strategią korporacyjną, projekty strategiczne i restrukturyzacyjne, zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym.

W latach 2007–2012 Szkoła Główna Handlowa, Profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Zarządzania. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu Projektowania Systemów Zarządzania, Zarządzania Strategicznego, Procesowego, Operacyjnego i Projektowego.

W latach 2010-2012 Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ jako Menedżer Naukowy. Odpowiedzialność za: przygotowanie strategii naukowej, przygotowywanie planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych, przygotowywanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej Instytutu oraz realizacji prac badawczych.

Od 2012 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jako Dyrektor Programów Executive MBA pełni nadzór nad ofertą programową studiów Executive MBA oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości, modeli biznesowych, zarządzania wzrostem i strategii rozwoju przedsiębiorstw.