Arkadiusz Sobczyk

lighthouse

Profesor nauk prawnych, praktyk i teoretyk prawa pracy. Specjalista o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej; uczestnik szeregu bardzo rozległych i doniosłych projektów związanych z negocjowaniem pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, przejmowaniem zakładów pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu, zatrudnienia tymczasowego itp. Były sędzia orzekający. Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; wykładowca i egzaminator na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Autor ponad 150 publikacji na temat prawa pracy, w tym monografii i komentarzy, komentator fachowej prasy codziennej.